Ombyggnation av kök Saltsjö-Duvnäs

En del i en totalrenovering av ett hus från 1911, på 400kmv.

Saltsjö Duvnäs