Tillbyggnad Enskede Gård

Tillbyggnad av 30-tals villa. Två våningar och källare.

Enskede Gård