Tillbyggnad av altan i Vikingshill

Tillbyggnad av altan som även innefattade markhöjning och ny grund.

Vikingshill