Bastuflotte

Bastuflotte på Kastellholmen i Stockholm för aktivitetsföretaget www.oppethav.se

Stockholm